آشنای با ابزار آلات برقکاری

آشنای با ابزار آلات برقکاری

 

 

1390399495 Salisbury Safety insulated tools 300x230 - آشنای با ابزار آلات برقکاری

 

 

آشنای با ابزار آلات برقکاری

سیم چین:

ابزار سیم چین برای قطع سیم مسی استفاده می شود.سیم چین از دو قسمت

فک و دسته تشکیل شده است. فک دارای دو لبه تیز برنده از جنس فولاد می باشد.

دسته دارای روکش نرم و عایق از جنسPVC با حداقل تحمل ولتاژ 750 ولت است.

نرمیروکش نیز برای جلوگیری از آسیب رسیدن به کفدست در اثر کار مداوم می باشد.

هرگز از سیم چین برای روکش برداري سیم استفاده نکنید. زیرا معمولاًدر این حالت

هادی سیم آسیب می بیند و سیم و اتصال ازنظر الکتریکی و مکانیکی ضعیف می شود.

همچنین این وسیله براي گرفتن وچرخاندن اجسام مناسب نیست. اگر با سیم چین مفتول های

فوالدی را قطع کنید ممکن است نوك تیز اینوسیله آسیب دیده و باعث عملکرد ضعیف آن شود.

آشنای با ابزار آلات برقکاری

سیم لخت کن:آشنای با ابزار آلات برقکاری

از سیم لخت کن برای روکش برداری سیم استفاده می شود و دو مدل دستی و اتو ماتیک دارد.

سیم لخت کن دستی از سه قسمت فک، دسته و پیچ تنظیم تشکیل شده است. فک دارای دو

لبه تیز برنده از جنس فولاد برای قطع روکش می باشد. دسته سیم کن دارای روکش نرم و عایق

با PVCحداقل تحمل ولتاژ 057 ولت است. با پیچ تنظیم فاصله بین دولبه فک متناسب با سایز سیم

تنظیم می شود تا هنگام روکش برداری به هادی آسیب نرسد.، اگر پیچ تنظیم زیاد باز شود، دهانه

سیم لخت کن، بیشتر از ضخامت عایق بسته شده و قطعا ً هادي زخمي یا بریده خواهد شد.

 

سیم لخت کن دستی
آشنای با ابزار آلات برقکاری

سیم لخت کن اتوماتیک از دو قسمت فک و دسته تشکیل شده است. فک نیز دارای دو قسمت ثابت و متحرك است.

فک ثابت دارای لبه صاف برای نگه داشتن روکش سیم و فک متحرك دارای شیارهایی با لبه تیز متناسب با قطر سیم

برای قطع روکش می باشد. دسته دارایروکش نرم و عایق از جنس PVC با حداقل تحملولتاژ 750 ولت است.

آشنای با ابزار آلات برقکاری

سیم لخت کن اتوماتیک

انبردست:آشنای با ابزار آلات برقکاری

از انبردست برای نگهداشتن قطعه کار و قطعه سیماستفاده می شود.انبردست از دو قسمت فک

و دسته تشکیل شده است.

فک دارای دو لبه تیزبرنده و دولبه پهن آجدار است. از لبه های تیز برای قطع کردن سیم و لبه های

آجدار برای نگهداشتن استفاده می شود. دسته دارای روکش نرم و عایق از جنس PVCبا حداقل

تحمل ولتاژ 750 ولت است.

آشنای با ابزار آلات برقکاری

دم باریک: 

از دم باریک برای نگهداشتن قطعه کار در مجراهایباریک و دراز و قطع سیم استفاده می شود.

دم باریک از دو قسمت فک و دسته تشکیل شده است. فک دارای دو لبه تیز برنده و دو لبه

باریک آجدار است. از لبه های تیز برای قطع کردن سیم ولبه های آج دار باریک و دراز برای

نگهداشتن استفادهمی شود. دسته دارای روکش نرم و عایق از جنسPVC با حداقل تحمل

ولتاژ 750 ولت است.

z 1 - آشنای با ابزار آلات برقکاری

دم گرد:آشنای با ابزار آلات برقکاری

از دم گرد برای سؤالی کردن سیم مفتولی جهت بستن سیم زیر پیچ استفاده می شود.

دم گرد ازدو قسمت فک و دسته تشکیل شده است. فک دارای دولبه مخروطی شکل

می باشد. دسته دارای روکش نرمو عایق از جنس PVC با حداقل تحمل ولتاژ 750ولت است.

w - آشنای با ابزار آلات برقکاری

پیچ گوشتی:

پیچ گوشتي از پرمصرف ترین ابزارهاي سیم کشي است، انواع مختلف دارد که دونوع چهار سو و

دو سو بیشترینکاربرد را داراست.پیچ گوشتي از پرمصرف ترین ابزارهاي سیم کشي است، انواع

مختلف دارد که دونوع چهار سو و دو سو بیشترینکاربرد را داراست.استفاده ناصحیح از پیچ گوشتی

برای باز و بستن پیچ چهارسو باعث خراب شدن آن می شود.استفاده ناصحیح از پیچ گوشتی برای

باز و بستن پیچ چهارسو باعث خراب شدن آن می شود.e 1 - آشنای با ابزار آلات برقکاری

پیچ گوشتي هاي ضربه خور که داراي انتهاي فلزي هستند براي کارهاي برقي ایمن نبوده و خطر

برق گرفتگي به همراه دارند.

s 1 - آشنای با ابزار آلات برقکاری

پرس سرسیم:

پرس سرسیم برای پرس کردن سرسیم به هادیهای افشان سیم استفاده می شود.x - آشنای با ابزار آلات برقکاری

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× 2 = 10