اضافه بـار و نوسانات ولتـاژ در موتور های الکتریکی 

اضافه بـار و نوسانات ولتـاژ در موتور های الکتریکی 

اضافه بـار و نوسانات ولتـاژ در موتور های الکتریکی 

اضافه بـار و نوسانات ولتـاژ در موتور های الکتریکی 

اضافه بـار:اضافه بـار و نوسانات ولتـاژ 

وقتي از موتور بار خيلي زياد كشيده شود و رله بار زياد نداشته باشد موتور وزوز كرده و مي‌ايستد.

با اتصال يك آمپر متر در مدار مي‌توان به سادگي شرايط اضافه‌ بار را تعيين كرد. در اين آزمايش بايد

توجه داشت كه آيا آمپر متر جرياني بيشتر از جريان ناقص موتور كه روي پلاك مشخصات آن مندرج

است نشان مي‌دهد؟ مي‌توان از يك آوومتر استفاده كرد سيم‌پيچي كه اتصال كوتاه داشته باشد

در اين آزمايش عبور جريان زيادي را نشان مي‌دهد. در نتيجه مي‌توان از اين روش براي تعيين اتصال كوتاه

سيم‌پيچي نيز استفاده كرد.

اغلب موتورها با رله بار زياد به يك عنصر بي‌متال كه هنگام گرم شدن انبساط يافته و باعث زياد شدن

كنتاكت‌هاي مربوط مي‌شود مجهزند. اين رله طبق حفاظت بار زياد شامل عنصر بي‌متال كه در حالت بار

زياد قطع مي‌شود و به‌طور سري با خط قرار مي‌گيرد. با موتور به‌طور سري قرار مي‌گيرد و كنتاكت‌هاي آن

در صورتي‌كه موتور با بار زياد روبرو شود و يا به هر علت ديگري جريان زيادي از سيم‌پيچي عبور كند باز

مي‌گردد كنتاكت‌ها بايستي بعد از اين‌كه موتور قدري سرد شد و يا بار موتور كم شد بسته شوند.

كنتاكت‌ها را بايد براي هر نوع عيب كثيف بودن يا سوخته بودن امتحان كرد اگر اين كنتاكت‌ها خراب بودند

بايستي آن‌ها را عوض نمود.

 

نـوسانات ولتـاژ:اضافه بـار و نوسانات ولتـاژ 

اضافه بـار و نوسانات ولتـاژ در موتور های الکتریکی 

تعريف نوسانات ولتاژ:

كم و زياد شدن ناگهاني ولتاژ در مدار را نوسانات ولتاژ مي‌گويند. اضافه ولتاژها به‌ويژه به علت تخليه‌هاي

جوي«رعد و برق» پيش مي‌آيد. حذف كننده‌هاي اضافه ولتاژ برطرف مي‌نمايد. آن داراي يك فاصله هوايي

يك مقاومت وابسته به ولتاژ و يك وسيله جدا كننده كه مانند يك فيوز ذوب شونده عمل مي‌كند، هستند

وسيله جدا كننده فقط در رعد و برق‌هاي شديد عمل مي‌كند و در اين زمان يك دستگاه خبركننده را مثلاً

لامپ قرمزي را به‌كار مي‌اندازند برحسب نوع شبكه در يك اتصال سه‌فاز سه يا چهار حذف‌كننده لازم است

و آن را مي‌توان قبل يا بعد از كنتور قرار داد. در اتصال قبل از كنتور مي‌بايستي حذف كننده‌ها در قسمت پلمپ

شده جعبه كنتور قرار گيرند. سيم اتصال زمين بايد از جنس مس و با سطح مقطع 10mm2 باشد «Nyy» اين

سيم به ريل متعادل كننده پتانسيل وصل مي‌گردد. اتصال به دستگاه الكتريكي بايد با سطح مقطعي كه تضمين

كننده حفاظت در برابر اتصال كوتاه است انجام شود.

محدوده اندازه‌گيري تا 10m دقت با هزينه مناسب حدود 1mm ولتاژ كار AC فركانس بالا و نوسانات پايين‌تر از

0/5HZ فقط قابل دريافت است.  

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 × 1 =