تعمیر و نگهداری سیستم اعلام حریق

تعمیر و نگهداری سیستم اعلام حریق

 

 

 

 

fire alarm maintenance 300x151 - تعمیر و نگهداری سیستم اعلام حریق

 

 

تعمیر و نگهداری سیستم اعلام حریق

مواردی که به عنوان خرده کاری در تعمیر سیستم اعلام حریق پیش می آید عبارتند از:

1-منقضـی شـدن تاریـخ اسـتفاده از یـک دتکتـور تاریـخ انقضـاء یـک دتکتـور را نشـان

میدهد .

در این صورت دتکتور باید عوض شود و پایه دتکتور هم ممکن است سازگار با دتکتور جدید نباشد.

2 -گاهـی پیـش خواهـد آمـد کـه کاربـری یـک اتاق اتاقی بـه عنـوان آبدارخانـه به کار

تغییـر کـرده مثلاً گرفتـه مـی شـود طبعـا برای ایـن اتـاق بایـد دتکتور افزوده شـود.تعمیر و نگهداری سیستم اعلام حریق

3-نصـب دتکتـور گازشـهری یـا منواکسـید کربـنگاهـی بـه عنـوان یـک قطعـه مسـتقل و گاهـی هـم

بـه شـکل افـزودن بـه یـک مـدار اعلام حریـق قبلی ممکـن اسـت در تعمیـرات و نگهـداری سـاختمان

مـورد درخواسـت باشـد.

آزمون های سیستم اعلام حریق:تعمیر و نگهداری سیستم اعلام حریق

ايـن آزمونهـا معمولاًحساسـيت عملكرد دتكتورها را مي سـنجندو يكبـار در هنـگام نصـب

و يكسـال پس از نصب و بعـد از آن هر 4سـال يكبار انجام مي شـود .

روي آشـكار سـاز برچسـب تأييدهبـا تاريـخ زده مـي شـود.

تعمیر و نگهداری سیستم اعلام حریق

روند نگهداری و سرویس:حریق

بازدیدهای هفتگی:

 

در این بازدیدها، از پانل اصلی اعلام حریق (FACP) بازدید شدهتعمیر و نگهداری سیستم اعلام حریق

و از صحت عملکرد نمایشگر، باتری و تغذیه اطمینان حاصل می‌گردد. همچنین درصدی

از شستی­ ها به صورت اتفاقی تست می‌شوند. چک شستی ­ها به‌صورتی است که

در یک برنامه زمانی 6 ماهه، تمامی آن­ها چک می‌شوند. در ادامه دفتر ثبت آلارم­ها (Fault)

بررسی شده و درصورت فعال‌شدن سیستم در گذشته، علت آنها بررسی و مورد اشکال

پیدا و رفع عیب می‌گردد. در مرحله ­آخر، تمامی عملیات و شماره­ تجهیزات سرویس‌شده

ثبت می‌شود. نوع بازدید هفتگی، باتوجه به حساسیت محل، نوع تردد افراد، تعداد افراد

موجود و تمیز بودن محل می ­تواند از یک تا 4 هفته یک‌بار انجام پذیرد.

بازدیدها و فعالیت­های شش‌ماهه:تعمیر و نگهداری سیستم اعلام حریق

 

در این بازدیدها تمامی اتصالات، کابل­ ها، سیم ­ها چک گردیده و ضمن رفع نقص، صحت عملکرد

آن­ها تأیید می ­شود. آژیرها چک شده و از صحت و سلامت آن­ها اطمینان حاصل می­گردد. دتکتورهایی

که در نواحی آلوده و اثر باد قرار دارند، تمیزکاری شده و عملکرد آن­ها نیز چک و ثبت می‌شود.

تمامی شستی­ ها چک شده و برچسب تأیید (CERTIFICATE) روی آن­ها نصب می‌گردد. آژیر خارج

از ساختمان، فلاشر و تمامی اجزای متصل به زون نیز باید تست شده و موردتأیید قرار گیرند.

همچنین می ­توان قسمتی از دتکتورهای متصل به هر زون را در این دوره، تمیزکاری نمود.

 

تست­ های سالیانه:

تمامی دتکتورهای متصل به مدار هر پانل، در یک برنامه زمانی حداکثر سه‌ساله می ­باید

تمیزکاری و تست عملکرد گردند. این سرویس می ­تواند تقسیم شده و در عملیات 6 ماهه

، یک‌ساله یا یک سرویس سه‌ساله انجام پذیرد. نحوه­ کار به‌صورتی است که در طول برنامه

زمانی سه‌ساله تمامی تجهیزات (دتکتور، شستی، آژیر، فلاشر، مدول­های واسطه و جداکننده­ ها)

کاملاً چک می‌شوند.

درصورتی­که محل نصب تمامی یا قسمتی از دتکتورها آلوده باشد، این زمان کاهش می ­یابد.

اما امکان افزایش زمان سرویس وجود ندارد.LED (نشان­دهنده­ های خارجی) نیز در پریودهایت

سالیانه چک می­ گردد. هم­چنین مدارات داخلی، بُردها و باتری­ های پشتیبان برنامه در طول برنامه

سالیانه، طبق دستورالعمل سازنده تمیزکاری و چک گردیده و درصورت نیاز باتری­ های پشتیبان

تعویض می‌شوند.

حداکثر زمان استفاده از هر دتکتور بین 8 تا 10 سال می ­باشد. پس از انقضای این زمان، دتکتور

مربوطه حتی اگر سالم باشد، بایستی تعویض شود. در طول هر سرویس، سرویس‌کار بایستی

برچسب تأیید، تاریخ و مهر شرکت خود.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× 2 = 14