ابزار آلات برقکاری

ابزار آلات برقکاری

 

سیم چین:

ابزار سیم چین برای قطع سیم مسی استفاده می شود.سیم چین از دو قسمت فک و دستهتشکیل شده است. فک دارای دو لبه تیز برنده از جنسفوالد می باشد. دسته دارای روکش نرم و عایق از جنس
PVC با حداقل تحمل ولتاژ ۷۵۰ ولت است. نرمیروکش نیز برای جلوگیری از آسیب رسیدن به کفدست در اثر کار مداوم می باشد.هرگز از سیم چین برای روکش برداری سیم استفاده نکنید. زیرا معمولاًدر این حالت هادی سیم آسیب می بیند و سیم و اتصال ازنظر الکتریکی و مکانیکی ضعیف می شود. همچنین این وسیله برای گرفتن وچرخاندن اجسام مناسب نیست. اگر با سیم چین مفتول های فوالدی را قطع کنید ممکن است نوک تیز اینوسیله آسیب دیده و باعث عملکرد ضعیف آن شود.

سیم لخت کن:

از سیم لخت کن برای روکش برداری سیم استفاده می شود و دو مدل دستی و اتو ماتیک دارد.سیم لخت کن دستی از سه قسمت فک، دسته و پیچ تنظیم تشکیل شده است. فک دارای دو لبه تیز برنده از جنس فولاد برای قطع روکش می باشد. دسته سیم کن دارای روکش نرم و عایق با PVCحداقل تحمل ولتاژ ۰۵۷ ولت است. با پیچ تنظیم فاصله بین دولبه فک متناسب با سایز سیم تنظیم می شود تا هنگام روکش برداری به هادی آسیب نرسد.، اگر پیچ تنظیم زیاد باز شود، دهانه سیم لخت کن، بیشتر از ضخامت عایق بسته شده و قطعا ً هادی زخمی یا بریده خواهد شد.

 

سیم لخت کن دستی

سیم لخت کن اتوماتیک از دو قسمت فک و دسته تشکیل شده است. فک نیز دارای دو قسمت ثابت و متحرک است. فک ثابت دارای لبه صاف برای نگه داشتن روکش سیم و فک متحرک دارای شیارهایی با لبه تیز متناسب با قطر سیم برای قطع روکش می باشد. دسته دارایروکش نرم و عایق از جنس PVC با حداقل تحملولتاژ ۷۵۰ ولت است.

سیم لخت کن اتوماتیک

انبردست:

از انبردست برای نگهداشتن قطعه کار و قطعه سیماستفاده می شود.انبردست از دو قسمتفک و دسته تشکیل شده است. فک دارای دو لبه تیزبرنده و دولبه پهن آجدار است. از لبه های تیز برای قطع کردن سیم و لبه های آجدار برای نگهداشتن استفادهمی شود. دسته دارای روکش نرم و عایق از جنس PVCبا حداقل تحمل ولتاژ ۷۵۰ ولت است.

دم باریک: 

از دم باریک برای نگهداشتن قطعه کار در مجراهایباریک و دراز و قطع سیم استفاده می شود.دم باریک از دو قسمت فک و دسته تشکیلشده است. فک دارای دو لبه تیز برنده و دو لبه باریکآجدار است. از لبه های تیز برای قطع کردن سیم ولبه های آج دار باریک و دراز برای نگهداشتن استفادهمی شود. دسته دارای روکش نرم و عایق از جنسPVC با حداقل تحمل ولتاژ ۷۵۰ ولت است.

دم گرد:

از دم گرد برای سؤالی کردن سیم مفتولی جهت بستن سیم زیر پیچ استفاده می شود.دم گرد ازدو قسمت فک و دسته تشکیل شده است. فک دارای دولبه مخروطی شکل می باشد. دسته دارای روکش نرمو عایق از جنس PVC با حداقل تحمل ولتاژ ۷۵۰ولت است.

پیچ گوشتی:

پیچ گوشتی از پرمصرف ترین ابزارهای سیم کشی است، انواع مختلف دارد که دونوع چهار سو و دو سو بیشترینکاربرد را داراست.پیچ گوشتی از پرمصرف ترین ابزارهای سیم کشی است، انواع مختلف دارد که دونوع چهار سو و دو سو بیشترینکاربرد را داراست.استفاده ناصحیح از پیچ گوشتی برای باز و بستن پیچ چهارسو باعث خراب شدن آن می شود.استفاده ناصحیح از پیچ گوشتی برای باز و بستن پیچ چهارسو باعث خراب شدن آن می شود.

پیچ گوشتی های ضربه خور که دارای انتهای فلزی هستند برای کارهای برقی ایمن نبوده و خطر برق گرفتگی به همراه دارند.

پرس سرسیم:

پرس سرسیم برای پرس کردن سرسیم به هادیهای افشان سیم استفاده می شود.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 3 =