تجهیزت تابلو برق

ترمینال ارت و نول:

این ترمینال محل انشعاب و تأمین نول و ارت میباشد. برچسب ترمینال نول به رنگ آبی و ترمینال ارت به رنگ زرد با نوار سبز است.تعداد ترمینال نول برابر کلیدهای محافظ جان تابلواست. سیم ارت بارنگ زرد و نوار سبزرنگ و سیم نول بارنگ آبی نشان داده شده است.

ریل:

ریل تابلو جهت نصب کلید محافظ MCB  و فیوز های مینیاتوری استفاده میشود.

 

کلید محافظ اصلی swich Main:

کلید محافظ اصلی از دو کلید مینیاتوری تشکیل شده که اهرمهای هر دو با هم، هم محور شده اند یعنی با هموصل و با هم قطع می شوند.

 

کلید محافظ MCB:

کلید محافظ MCB تک پل میباشد یعنی فقط فازرا قطع و وصل می نماید وظیفه آن حفاظت در برابراتصال کوتاه است. دارای دو مدل تند کار B و کند کارC میباشد. از نوع کند کار B در مدارهای روشنایی واز نوع کند کار C برای مدارهای موتوری و پریز استفاده میشود.

 

کلید جریان نشتی RCD:

 

کلید جریان نشتی یک کلید دو پل است و سر راه فازو نول قرار داده میشود. اساس کار آن سنجش جریانفاز و نول است و در صورت اختالف بیش از ۳۰mAدر جریانهای سیم، فاز و نول مدار را قطع می کند.

 

شین MCB

شین MCB برای ایجاد ارتباط الکتریکی بین خروجی کلید محافظ اصلی ورودیهای کلید محافظ MCB با است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× 3 = 15