تجهیزات تابلو برق: دستگاه های اندازه گیری

دستگاه های اندازه گیری

 

دستگاهای هستند که کمیت های مختلف مورد نظر در مدار های الکتریکی را سنجیده و نتیجه را ثبت یا نمایش می دهند به دلیل اینکه آگاهی از وضعیت سیستم تآثیر زیادی در تصمیم گیری ها دارد دستگاه های اندازه گیری از اهمیت خاصی بر خوردار می باشند.

دستگاه های اندازه گیری به دو صورت به مدار مورد نظر متصل می گردد:

 ۱   مستقیم

۲    غیر مستقیم

در روش مستقیم ،دستگاه بدون واسطه به شبکه وصل می شودمانندولت متر فشار ضعیف و آمپر متر تا جریان ۶۰آمپر.

 

در روش غیر مستقیم ،دستگاه های اندازه گیری با استفاده از تجهیزاتی مانند ترانسفورماتور ولتاژ( PT )یا ترانسفر ماتور جریان( CT )از شبکه نمونه برداری می کنند.

 

در صورت استفاده از ترانسفر ماتور ولتاژیا جریان(PTیا CT)  در سمت اولیه مدار ،تجهیزات اندازه گیری متصل شده به آن باید درجه بندی متناسب با مقدار طرف اولیه ترانسفور ماتور را داشته باشد.

 

به دستگاه های اندازه گیری نصب شده بر روی تابلو ها ،دستگاه های اندازه گیری تابلویی می گویند.این دستگاه ها معمولاًبا کلاس یا دقت ۱٫۵ساخته می شوند.

وسایل نمایشگر باید در برابر نفوذ رطوبت و خاک مقاوم باشد و تقریباً هم سطح قسمت نگهدارنده که ضخامت آن ۲mm است ،نصب شود .

وسایل نمایشگر باید داری زمینه سفید رنگ بوده و علامت گذاری ها و در جه بندی ،نشانگر آن به رنگ سیاه باشد.

وسایل نمایشگر باید دارای پیچ تنظیم برای صفر کردن باشد و میزان دقت آن در مقادیر اسمی برابر با۱%+_  باشد.

آمپر متر ها باید مطابق جریان اولیه ترانس جریان  مدرج شده باشند.

ولت مترها باید دارای دامنه ۱تا ۵۰۰ولت باشد.

کلید ولت متر ها باید از نوع گردان ۷حالته با کنتاکت های نگهدارنده ،و بدون فنر برگشت بوده و دارای صفحه علامت گذار ی شده باشد و برای نصب روی ورقه دو میلیمتری مناسب باشد و علامت ها باید به یکی از دو شکل زیر باشد :

            VDE               O                 T-S           R-T         R-S          T          S         R استاندارد

    IEC                 O          L2- L3      L1-L3       L1-L2       L3N     L2N     L1N استاندارد

لامپ های نمایشگر باید از نوع تابلوئی و دارای مصرف کم بوده و برای نصب بر روی تابلو مورد نظر مناسب باشد.

کلاهک رنگی روی لامپ ها نباید با گرمای لامپ تغییر شکل و یا تغییر رنگ دهد.

انواع دستگاه اندازه گیری قابل نصب در تابلو ها:

 

ولت متر (آنا لو گ یا عقربه ای و دیجیتال):در مدار موازی قرار می گیرد.

 

 

 

 

 

 

آمپر متر (آنا لوگ و دیجیتال): به صورت سری در مسیر جریان مصرف کننده قرار می گیرد.

 

 

       

 

 

 

فرکانس متر (آنالوگ و دیجیتال): به صورت موازی به مدار وصل می شود.

 

 

 

 

 

کسینوس فی متر (آنالوگ و دیجیتال ):نحوه اتصال آن به مدار به صورت سری و موازی می باشد.

 

  

 

 

 

 

وات متر (آنالوگ و دیجیتال):نحوه اتصال آن به مدار به صورت سری و موازی می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

کنتور تکفاز و  سه فاز( آنالوگ و دیجیتال ): نحوه اتصال کنتور در مدار به صورت سری و موازی می باشد.  

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× 6 = 12