همه نوشته در مجموعه

لوازم خانگی و عیب یابی

جدول عیب‌یابی قهوه جوش برقی

جدول عیب‌یابی قهوه جوش برقی جدول عیب‌یابی قهوه جوش برقی     نحوه تمیز کردن دستگاه قوه جوش: اگر مزه ی قهوه در دستگاه قهوه جوش به دلیل گرفتن جرم،عوض شود و شوینده های آماده نیز در اختیار نباشدمی توان…

ادامه مطلب

تعمیردستگاه قهوه جوش فوری

تعمیردستگاه قهوه جوش فوری تعمیردستگاه قهوه جوش فوری     مطابق شکل 4-2 قبل از شروع کار تعمیرات دو شاخه سیم رابط برق را از پریز جدا کنید. مشخصات فنی دستگاه برابراست با: 600 w :قدرت 50 Hz :فرکانس 230…

ادامه مطلب

آزمایش المنت کتری چای ساز

آزمایش المنت کتری چای ساز آزمایش المنت کتری چای ساز   مطابق شکل 50-1 کتری را از روی سکوی شارژ بردارید وکف آن را باز کنید. در شکل 51-1 سه عدد پیچ چهارسوی کف دستگاه بوسیله یک پیچ گوشتی برقی…

ادامه مطلب