همه نوشته در مجموعه

نور افکن ها

تابلو های روشنایی ساختمان 2

تابلو های روشنایی ساختمان 2 تابلو های روشنایی ساختمان 2     تابلو عمومی: در داخل یک آپارتمان فضاهایی وجود دارد که همۀ ساکنین یک آپارتمان از آن ها به صورت مشترک استفاده می کنند این فضا ها عبارت اند…

ادامه مطلب

تابلو های روشنایی ساختمان

تابلو های روشنایی ساختمان تابلو های روشنایی ساختمان   تابلو های برق ساختمان: تابلو های داخل ساختمان های متداول شهری، با توجه به خواستۀ شرکت برق و نوع ساخت و ساز امروزی به سه دسته زیر تقسیم بندی می شوند…

ادامه مطلب

آشنایی با لامپ نئون

آشنایی با لامپ نئون آشنایی با لامپ نئون   اين لامپ معمولاً به شكل لوله هاي باريك دراَشكال و رنگ های مختلف در ويترين مغازه ها ديده مي شود .(2-66شکل)     گاز داخل لامپ در صورت اِعمال ولتاژ بالا…

ادامه مطلب