همه نوشته در مجموعه

آیفون

برق ساختمان : نصب و سیم کشی آیفون های صوتی و تصویری

نصب و سیم کشی آیفون های صوتی و تصویری پـس از انتخـاب و خرید وسـیله مناسـب، نصب و سیم کشـی دربازکن های صوتـی یا تصویری آغاز می شـود ابتدبایـد قوطی گـذاری، آن هـم بـرای پنـل صفحه جلو در سـاختمان انجام…

ادامه مطلب

برق ساختمان : آیفون تصویری

آیفون تصویری   در روزگاران نه چندان دور مردم برای در زدن و آگاه کردن صاحب خانه از شیوه های سنتی استفاده می کردند. آنها هیچ گونه ارتباط تصویری از کسی که پشت در حیاط قرار داشت نداشتند. تنها راه…

ادامه مطلب