همه نوشته در مجموعه

الکتروموتورهای الكتريكی

تغییر جهت گردش یک موتور ســه فاز یک نمونه دستگاه تراش

تغییر جهت گردش یک موتور ســه فاز یک نمونه دستگاه تراش     تغییر جهت گردش در این مدار نخست باید موتور اصلی دستگاه تراش راه اندازي شود و به صورت پایدار به کار خود ادامه دهد،ســپس برای تغییر دور…

ادامه مطلب

جریان های الکتریکی (جریان متناوب ،جریان مستقیم)

 جریان های الکتریکی (جریان متناوب ،جریان مستقیم)     جریان های الکتریکی جریان متناوب: در هر مدار بسته ای که ولتاژ وجود داشته باشد، جریان الکتریکی نیز جاری خواهد شد. جریان متناوب به جریانی گفته می شود که در طی…

ادامه مطلب

آشنایی با مبحث مغناطیس و میدان مغناطیسی 

آشنایی با مبحث مغناطیس و میدان مغناطیسی آشنایی با مبحث مغناطیس       به خاصیت مغناطیسی که در اطراف یک آهنربای دائمی وجود دارد و براجسام مغناطیسی دیگر اثر می  گذارد، مغناطیس طبیعی گویند(شکل 1ـ4).   مغناطیس از جمله…

ادامه مطلب

موتورهاي‌الکتریکي و مواردی که باید در انتتخاب ان رعایت کرد

موتورهاي‌الکتریکي و مواردی که باید در انتتخاب ان رعایت کرد   موتورهاي‌الکتریکي   در صورتي که بخواهیم موتوري را براي کار خاصي انتخاب کنیم باید به نکات زیر توجه داشته باشیم: تناسب‌قدرت‌موتور‌با‌کار‌موردنظر: براي این منظور مي بایست قدرت لازم جهت…

ادامه مطلب