همه نوشته در مجموعه

دستگاه های اندازه گیری

آشنایی با تجهیزات اندازه گیری : کولیس

آشنایی با تجهیزات اندازه گیری : کولیس     آشنایی با تجهیزات اندازه گیری   اندازه گیري با کولیس ورنیه دار:آشنایی با تجهیزات اندازه گیری کولیس از ترکیب یک خط کش مدرج و یک ورنیه متحرك ساخته شده است .…

ادامه مطلب