همه نوشته در مجموعه

چراغ سیگنال

آشنایی با چراغ پايلوت يا لامپ سيگنال

آشنایی با چراغ پايلوت يا لامپ سيگنال   آشنایی با چراغ پايلوت چراغ پايلوت يا لامپ سيگنال، لامپ کوچکي است با قدرت خيلي کم (۵/۱تا ۵وات ) که براي نشان دادن عبور جريان ويا کار مدار مصرف کننده، در مدارهاي…

ادامه مطلب