همه نوشته در مجموعه

سوویچ ها

آشنایی با ميکرو سوئيچ ونحوه کار کرد آن

آشنایی با ميکرو سوئيچ ونحوه کار کرد آن     آشنایی با ميکرو سوئيچ ميکرو سوئيچ نيز مانند شستي هاي قطع و وصل (استارت- استپ) به کنتاکتور فرمان ميدهد. تنها تفاوت آن با شستي معمولي در طريقه فرمان دادن آن…

ادامه مطلب