همه نوشته در مجموعه

دیود

ساختمان ديود نوري LED و کاربرد آنها در الکترونیک 

ساختمان ديود نوري LED و کاربرد آنها در الکترونیک       ساختمان ديود نوري اين ديودها داراي همان اتصال P و N مي باشند.ولي با اين تفاوت که با قرار دادن آنها در باياس موافق توسط يک منبع DC…

ادامه مطلب

الکترونیک : آشنایی با آي سي هاي رگوالتور

الکترونیک : آشنایی با آي سي هاي رگوالتور     عمل تثبيت ولتاژآي سي هاي رگوالتور :   استفاده از ديود زنر به منظور تثبيت ولتاژ نيازمند يک محاسبه خاص بر اساس نوسانات جريان خروجي و ولتاژ ورودي مي باشد…

ادامه مطلب

الکترونیک : آشنایی با نحوه انتخاب ديودها ي يکسوساز

الکترونیک : آشنایی با نحوه انتخاب ديودها ي يکسوساز         ديودها: ديودها ي به کار گرفته شده در يکسوسازها بايدبا توجه به مقادير حد آنها براي استفاده در مدارات مورد نظر انتخاب گردند تا عمر بيشتري داشته…

ادامه مطلب