همه نوشته در مجموعه

برق اضطراری

نگهداري دستگاه برق اظطراری

نگهداري دستگاه برق اظطراری       نگهداري دستگاه برق اظطراری زمان مناسب برای تعویض روغن دستگاه:نگهداري دستگاه برق اظطراری زمان مناسب برای تعویض روغن ۵ ساعت بعد از اولین استفاده از موتور ژنراتور، سپس هر ۱۰۰ ساعت ۱ بار…

ادامه مطلب

راه اندازی سیستم هاي برق اضطراري

راه اندازی سیستم هاي برق اضطراري       راه اندازی سیستم هاي برق اضطراري با وجود UPS ،وقفه بسیارکوتاهي در قطع برق و وصل مجدد آن در عملكردتأسیسات جريان ضعيف رخ می دهد. در ضمن وصل برق مجدد به…

ادامه مطلب