همه نوشته در مجموعه

چراغ سیگنال

تجهیزات تابلو برق:چراغ پایلوت یا لامپ سیگنال

چراغ پایلوت یا لامپ سیگنال: چراغ پایلوت یا لامپ سیگنال، لامپ کوچکی است با قدرت خیلی کم (۵/۱تا ۵وات ) که برای نشان دادن عبور جریان ویا کار مدار مصرف کننده، در مدارهای فرمان وقدرت مورد استفاده قرار می گیرد.…

ادامه مطلب