همه نوشته در مجموعه

تجهیزات قطع و وصل

کنترل خودکار روشنایی با استفاده از فتوسل و تایمر

کنترل خودکار روشنایی با استفاده از فتوسل و تایمر             کنترل خودکار روشنایی به دو روش انجام می شود:  ١ـ روش سنتی  ٢ـ روش جدید ١ـ روش سنتی کنترل روشنایی خودکار به شیوه سنتی با…

ادامه مطلب

فیوز حرارتی ذوب شونده یا فشنگی

فیوز حرارتی ذوب شونده یا فشنگی     فیوز حرارتی فیوز فشنگی یا حرارتی از چهار بخش پایه فیوز ،فشنگی ،ته فشنگی و کلاهک تشکیل شده است. فشنگی از یک محفظه چینی و یک سیم حرارتی تشکیل شده و داخل…

ادامه مطلب

فیوز های شیشه ای و کاربرد آنها 

فیوز های شیشه ای و کاربرد آنها     فیوز های شیشه ای فیوز هائی هستند که ظرفیت نامی آن ها تا 30آمپر می رسد،این فیوز در ظرف شیشه ای یا سرامیکی کوچکی قرار می گیرند و سپس در سوکت…

ادامه مطلب

 آشنایی با فیوزهای کاردی یا چاقوئی 

 آشنایی با فیوزهای کاردی یا چاقوئی     آشنایی با فیوزهای کاردی فیوز های کاردی یا چاقوئی جزء فیوزهای فشار قوی هستند. از فیوزهای کاردی یا چاقوئی برای حفاظت ترانسفور ماتور های توزیع و ترانس های اندازه گیری ، در انواع…

ادامه مطلب