همه نوشته در مجموعه

اتصالات سیم و کابل

انواع سرسيم اتصال سیم ها

انواع سرسيم اتصال سیم ها انواع سرسيم اتصال سیم ها     سرسیم ارتباطی سرسیم هایی که برای برقراری ارتباط استفاده می شوند را سرسیم ارتباطی گویند و دارای اشکال متنوع وانواع سرسيم ارتباطي اندازه های متناسب با اندازه سیم…

ادامه مطلب

پانچ کیستون به کابل UTP)45ـRG):

پانچ کیستون به کابل UTP)45ـRG): پانچ کیستون به کابل    1ـ یک دستگاه برش و یک پانچ کرون یک کیستون و کابل را آماده کنید. 2ـ با یک برشگردور تا دور کابل بچرخانید تا پوسته خارجی بریده شود. 3ـ روکش…

ادامه مطلب

اتصال فيش BNC  مخصوص دوربين هاي مداربسته:

اتصال فيش BNC  مخصوص دوربين هاي مداربسته:   اتصال فيش BNC مغـزی BNC   1ـ در شکل دو نوع اتصال BNC نوع لحیمی را ديده مي شود ابتدا قسمت های مختلف آن را باز کنید وهویه را برای گرم شدن…

ادامه مطلب

اتصال کابل برق و Aux

اتصال کابل برق و Aux اتصال کابل برق و Aux   مراحل اتصال تغذیه برق به کابل مربوط:اتصال کابل برق و Aux   1_روکـش کابـل را بـه انـدازه یـک و نیم سـانتیمتربرداریـد و سـيم افشـان خارجـی را بـه هـم بتابانید…

ادامه مطلب