همه نوشته ها با برچسب

آیفون

سيستم آیفون مجهز به کدینگ

سيستم آیفون مجهز به کدینگ سيستم آیفون مجهز به کدینگ سيستم آیفون مجهز به کدینگ ١ـ استفاده از صفحه نمایش هاي متداول سياه و سفيد و رنگي 4 سيم.ديكودر ٢ـ قابلیت كد دهي به هر واحد به طور دلخواه. ٣ـ…

ادامه مطلب

انواع آیفون تصویری واجزای مختلف

انواع آیفون تصویری واجزای مختلف   انواع آیفون تصویری   در روزگاران نه چندان دور مردم براي در زدن و آگاه کردن صاحب خانه از شیوه هاي سنتي استفاده مي کردند. آنها هیچ گونه ارتباط تصویري از کسي که پشت…

ادامه مطلب