همه نوشته ها با برچسب

ارتباط اجزاء آیفون تصویری

برق ساختمان : آیفون تصویری

آیفون تصویری   در روزگاران نه چندان دور مردم برای در زدن و آگاه کردن صاحب خانه از شیوه های سنتی استفاده می کردند. آنها هیچ گونه ارتباط تصویری از کسی که پشت در حیاط قرار داشت نداشتند. تنها راه…

ادامه مطلب