همه نوشته ها با برچسب

الکترونیک

الکترونیک : آشنايى با الكتريسيته و خصوصيات آن

الکترونیک : آشنايى با الكتريسيته و خصوصيات آن         الکترونیک امروزه الکترونیک فناوری های قرن بیست و یکم نتیجه تلاش گسترده بشر طی قرن های متوالی بوده است. چرا دنیای امروز را دنیای الکترونیک می نامند؟ زیرابه…

ادامه مطلب

الکترونیک : آشنایی با نحوه انتخاب ديودها ي يکسوساز

الکترونیک : آشنایی با نحوه انتخاب ديودها ي يکسوساز         ديودها: ديودها ي به کار گرفته شده در يکسوسازها بايدبا توجه به مقادير حد آنها براي استفاده در مدارات مورد نظر انتخاب گردند تا عمر بيشتري داشته…

ادامه مطلب

الکترونیک : آشنایی با يکسو ساز پل و کاربرد آن

الکترونیک : آشنایی با يکسو سازپل و کاربرد آن   يکسوسازپل: براي رفع مشکل مدار يکسوساز تمام موج با بستن به آن پل چهار ديود به صورت شکل 35-1 که اصطلاحاً مي گويند مي توان از ترانس دو سر نيز…

ادامه مطلب