همه نوشته ها با برچسب

تجهیزات قطع و وصل

آشنایی با رله کنترل فاز و کاربرد آن

آشنایی با رله کنترل فاز و کاربرد آن آشنایی با رله کنترل فاز   رله کنتـرل فاز یک وسیله حفاظتی الکترونیکی است که در مدار فرمان تابلوهای برق مورد استفاده قرار می گیرد ودر صورتی که برای برق ورودی اشکالات…

ادامه مطلب

ﺷﺴﺘﻰ اﺳﺘﺎپ اﺳﺘﺎرت و ﺳﻠﮑﺘﻮر ﺳﻮﺋﻴﭻ ﻫﺎى فرمان

ﺷﺴﺘﻰ اﺳﺘﺎپ اﺳﺘﺎرت و ﺳﻠﮑﺘﻮر ﺳﻮﺋﻴﭻ ﻫﺎى فرمان ﺷﺴﺘﻰ اﺳﺘﺎپ اﺳﺘﺎرت ﺷﺴﺘﻰ اﺳﺘﺎپ اﺳﺘﺎرت شستی‌های استاپ و استارت در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند. ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺴﺘﻰ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮐﻪ ﺗﺤﺮﻳﮏ آن ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ى دﺳﺖ…

ادامه مطلب

آشنایی با فتوسل و دیمر و کاربرد آنها

آشنایی با فتوسل و دیمر و کاربرد آنها آشنایی با فتوسل و دیمر و کاربرد آنها   ساختمان فتوسل:   فتوسل وسیله ای است که نسبت به نور حساس بوده و با بر خورد شعاع های  نوری با صفحۀ آن…

ادامه مطلب

آشنایی با فیوز مینیاتوری

آشنایی با فیوز مینیاتوری آشنایی با فیوز مینیاتوری         کلید مینیاتوری وسیله ای است مدارهای الکتریکی را در برابر جریان های غیر مجاز محافظت می کند به این شکل که اگر جریانی بیش از جریان نامی از…

ادامه مطلب