همه نوشته ها با برچسب

دزدگیر

سیستم های اعلام سرقت بی سیم یا بدون سیم

سیستم های اعلام سرقت بی سیم یا بدون سیم     سیستم های اعلام سرقت سیسـتم های اعلام سـرقت بی سـیم بـا تنوع بالایـی امروزه در بازار موجود اسـت. که بیشـتر به صـورت مجموعۀ آمـاده بسـته بندی شـده اند و…

ادامه مطلب

آشنایی با سیستم دزدگیر های پیچیده

آشنایی با سیستم دزدگیر های پیچیده   آشنایی با سیستم دزدگیر تاکنون بیشتر در مورد سیستم های ساده صحبت شد ولی سیستم های پیچیده تری هم در بازار موجود است. این سیستم ها از نظر کیفیت و امکانات اجرایی بسیارتوانمند…

ادامه مطلب

جامپرهای تنظیمات چشمی در دزدگیرها

جامپرهای تنظیمات چشمی در دزدگیرها   جامپرهای تنظیمات 1 جامپر LED :جامپرهای تنظیمات که با اتصال این جامپر LED چشمی با تحریک روشن و با خارجکردن جامپر LED چشمی خاموش میماند و در زمان تحریک روشن نمی شود. 2 جامپر…

ادامه مطلب

چشمی های خطی در دزدگیرها

چشمی های خطی در دزدگیرها   چشمی های خطی     چشمی های خطی در برخی محیط ها طول فضای مورد نظر برای استفاده از چشمی زیاد است و تعدادچشمی ها زیاد می شود. در این مکانها استفاده از چشمی…

ادامه مطلب