همه نوشته ها با برچسب

دستگاه قهوه جوش

تعمیردستگاه قهوه جوش فوری

تعمیردستگاه قهوه جوش فوری تعمیردستگاه قهوه جوش فوری     مطابق شکل 4-2 قبل از شروع کار تعمیرات دو شاخه سیم رابط برق را از پریز جدا کنید. مشخصات فنی دستگاه برابراست با: 600 w :قدرت 50 Hz :فرکانس 230…

ادامه مطلب