همه نوشته ها با برچسب

رگوالتور

الکترونیک : آشنایی با آي سي هاي رگوالتور

الکترونیک : آشنایی با آي سي هاي رگوالتور     عمل تثبيت ولتاژآي سي هاي رگوالتور :   استفاده از ديود زنر به منظور تثبيت ولتاژ نيازمند يک محاسبه خاص بر اساس نوسانات جريان خروجي و ولتاژ ورودي مي باشد…

ادامه مطلب

آشنایی با ويژگي های انواع خازن ها

  آشنایی با ويژگي های انواع خازن ها     آشنایی با ويژگي های انواع خازن ها توان ظاهری مورد نياز وسايل الكتريكي مانند موتورهاي الكتريكي، مدارهاي روشنايي، و رايانه ها از دو مؤلفة مؤثر (اكتيو) و غيرمؤثر (راكتيو) تشكيل…

ادامه مطلب