همه نوشته ها با برچسب

هود

تشخیص اتصال بدنه هود های برقی

تشخیص اتصال بدنه هود های برقی     تشخیص اتصال بدنه هود مطابق شکل 92-1 پس از باز کردن برد کنترل و بیرون آوردن آن، یک فیوز حفاظتی در پشــت آن مشاهده می کنید که مدار را در مقابل خطرات…

ادامه مطلب

باز و بسته کردن هود آشپزخانه یک موتوره

باز و بسته کردن هود آشپزخانه یک موتوره   باز و بسته کردن هود   شکل 23-1 نقشه انفجاری هود آشپزخانه (دید از بالا)     شکل 24-1 نقشه انفجاری هود آشپزخانه (دید از بغل)   طریقه ی باز کردن،…

ادامه مطلب