همه نوشته ها با برچسب

پایه فیوز

فیوز حرارتی ذوب شونده یا فشنگی

فیوز حرارتی ذوب شونده یا فشنگی     فیوز حرارتی فیوز فشنگی یا حرارتی از چهار بخش پایه فیوز ،فشنگی ،ته فشنگی و کلاهک تشکیل شده است. فشنگی از یک محفظه چینی و یک سیم حرارتی تشکیل شده و داخل…

ادامه مطلب

آشنایی با فیوز آلفا (اتو ماتیک)

آشنایی با فیوز آلفا (اتو ماتیک)       آشنایی با فیوز آلفا نام دیگر فـیوز های آلفا ،فیـوزهای اتوماتیک است.در فیوزهای آلفا ،دو عنصر مغناطیسی و حرارتی دارد. نوعی فیوز خودکار است که عبور جریان بیش از حد مجاز…

ادامه مطلب