همه نوشته ها با برچسب

پل ديود

ساختمان ديود نوري LED و کاربرد آنها در الکترونیک 

ساختمان ديود نوري LED و کاربرد آنها در الکترونیک       ساختمان ديود نوري اين ديودها داراي همان اتصال P و N مي باشند.ولي با اين تفاوت که با قرار دادن آنها در باياس موافق توسط يک منبع DC…

ادامه مطلب

الکترونیک : آشنایی با يکسو ساز پل و کاربرد آن

الکترونیک : آشنایی با يکسو سازپل و کاربرد آن   يکسوسازپل: براي رفع مشکل مدار يکسوساز تمام موج با بستن به آن پل چهار ديود به صورت شکل 35-1 که اصطلاحاً مي گويند مي توان از ترانس دو سر نيز…

ادامه مطلب