همه نوشته ها با برچسب

کنتور تکفاز

تجهیزات تابلو برق: دستگاه های اندازه گیری

دستگاه های اندازه گیری   دستگاهای هستند که کمیت های مختلف مورد نظر در مدار های الکتریکی را سنجیده و نتیجه را ثبت یا نمایش می دهند به دلیل اینکه آگاهی از وضعیت سیستم تآثیر زیادی در تصمیم گیری ها…

ادامه مطلب

برق ساختمان:کنتوربرق تکفاز

کنتورهای برق – اندازه گیری مصرف برق – کنتور جریان متناوب یکفاز – چگونگی کارکرد کنتور – طریقه قرار گرفتن کنتور در مدار – طریقه خواندن کنتور برق – اشکالاتی که ممکن است در کنتور ایجاد شود – استفاده از…

ادامه مطلب